BLog

Want to Learn About MarTech?

Phân tích hành trình khách hàng là gì?

Nếu quý vị từng xấu hổ khi tự hỏi phân tích hành trình khách hàng là gì thì chắc chắn rằng quý vị không phải là người duy nhất đâu. Phân tích hành trình của khách hàng là sự kết hợp của mọi điểm tiếp xúc mà khách hàng tương tác với nhau, trên nhiều kênh và theo thời...

Let’s Get Started

Đã sẵn sàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp?

Pin It on Pinterest

Shares