MARTECH SERVICES

MARKETING AUTOMATION

Tự động hóa tiếp thị (Marketing Automation) cho phép bạn tạo và thực hiện các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn trong suốt chu kỳ bán hàng, kết quả là bạn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn (và cả doanh số!). Nếu bạn bị hấp dẫn bởi Marketing Automation, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, Asia Mar Tech có thể giúp bạn.

Marketing Automation

TỰ ĐỘNG HÓA TIẾP THỊ

Hành trình của khách hàng đã trở nên phức tạp hơn. Kéo một khách hàng tiềm năng về một kết quả mong muốn bằng cách kết hợp đúng nội dung, vào đúng thời điểm, sử dụng đúng kênh, gần như không thể làm được những việc này nếu không có nền tảng tự động hóa tiếp thị.

  • Tối ưu hóa thời gian và tối đa hóa hiệu quả của các hoạt động trong các bộ phận Marketing, Sales & Customer Service
  • Tự động hóa giao tiếp với khách hàng của bạn thông qua quy trình làm việc tự động
  • Lựa chọn nền tảng, thiết lập và tích hợp vào trang web
  • Thu thập danh sách email và phân loại danh sách email khách hàng / khách hàng tiềm năng
  • Theo dõi và báo cáo

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

TMV NGỌC DUNG

  • Tối ưu toàn bộ hệ thống Back-End
  • Tối ưu chuyển đổi Landing Page & các Website thuộc hệ thống
  • Ứng dụng MarTech tăng tỷ lệ chuyển đổi cho các chiến dịch tiếp thị & tư vấn bán hàng
  • Xây dựng các chiến dịch Marketing Automation
  • Hỗ trợ thực thi, đo lường các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google và Zalo
Marketing Automation

Success Stories

Marketing Automation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Angel Witicker

Head of Marketing, Extra Space

Marketing Automation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Debra Becker

Founder & CEO, Divi Corner

Marketing Automation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. John Wise

Head of Design, Elegant Themes

Let’s Get Started

Đã sẵn sàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp?

Pin It on Pinterest

Shares